Vinter på vaden er en kold fornøjelse!
Til gengæld er det en af de ture hvor man kan være heldig at møde en af vores store ørne - havørnen.
Havørnene ses ofte rastende i Vadehavet i vinterhalvåret i et pænt antal, fordi de bl.a. kan furagerer på døde sæler og jagte ande- og gåsefugle.
Vi anbefaler denne tur som begynder ved Sneum Sluse og ender ved Kammerslusen ved Ribe Ås udløb. Turen foregår i privatbiler.
Kontakt os for at høre nærmere.