Indslusning i Vadehavet

Denne tur går gennem marskområderne fra Sneum Sluse i nord til Kongeå Slusen i syd.
Vi besøger nogle af de vigtige afvandingssluser i den nordlige del af Vadehavet, og ser nærmere på hvordan naturen har udviklet sig ved den gældende slusepraksis. Landskabet set fra digekronen er helt særligt i dette område. Her afsløres tidligere tiders voldsomme vejr og man fornemmer hvordan landskabet har været styret og påvirket af de voldsomme naturkræfter. Vi tester naturligvis digernes holdbarhed og denne tur kræver vandtæt fodtøj og kan ikke anbefales til dårligt gående.
Turen foregår i private biler med mødested ved Sneum Sluse og kan gennemføres hele året.
Varighed: min. 2 timer (mulighed for forlængelse)
Tilbydes hele året.
d33fc27a-7026-4f70-b823-19c118cf6a9bJPG