Viden & Vaden er stiftet af Asbjørn Holm i 2019.
Firmaet fungerer som både natur- og kulturformidlingsvirksomhed og konsulentvirksomhed for institutioner, foreninger, firmaer og private.

Kort om mig:
Jeg er bosat i den lille marsklandsby Vilslev ved Ribe og har jord med æbletræer, bålsted og fiskebænk lige ned til Kongeåen. Jeg dyrker den lokale natur og undersøger alt levende (og dødt) på min grund, når lejligheden byder sig. Mine interesser spænder bredt over både natur- og kulturhistoriske emner.
Mit ønske om at formidle den danske natur udspringer både af en glæde og stolthed over vores helt særlige naturområder i det sydvestjyske, og også af en stor lyst til at øge kendskabet til biologien, naturhistorien og kulturhistorien i Danmark for at fremme forståelsen for værdien af vores natur- og kulturværdier.

Jeg har arbejdet i 12 år som museumsformidler på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og siden 2020 på Museum Sønderjylland Gram Lergrav. Jeg har tidligere arbejdet som naturfagslærer i folkeskolen. Fra 2000 - 2017 var jeg aktiv i Biologiforbundet og de sidste 8 år som formand.

Jeg er uddannet sæltræner (spættet sæl/gråsæl) og har været en del af Beredskabet for havpattedyr og deltaget i overvågningen af sælerne i Vadehavet og Limfjorden.

Siden 2008 har jeg arbejdet med at udvikle videns- og læringsapps og dilemmaspil i både kultur- og naturhistoriske sammenhænge.

Siden 2006 har jeg været medlem af dommerjuryen i talentkonkurrencen Unge Forskere.

Siden jeg var ganske ung har jeg kigget på fugle, fisket og interesseret mig for naturen i kunsten og omvendt.

Siden 2000 har jeg deltaget i bestyrelsesarbejde i DOF-Sydvestjylland.

Asbjørn fortæller:

"Jeg laver eksklusive ture for mindre grupper, firmaer og familier, der typisk har et særligt ønske om at opleve Vadehavets natur og kultur eller et helt særligt naturfænomen".

"Jeg har erfaring med ture for handicappede - både kørestolsbrugere og blinde - vi finder altid en løsning!"

"Gennem flere år har jeg deltaget i mange forskellige projekter inden for både kultur- og naturformidling, friluftsliv, museumsudstillinger og undervisning - og jeg er altid åben over for nye spændende projekter, som kan inddrage både børn, familier, interesseorgansationer eller institutioner."

"Hvad enten man kommer fra et bofællesskab, forening, firma, skole, familiegruppe, så er der altid engageret og nærværende formidling at hente hos Viden & Vaden".

"Om man holder af pomeransfugle eller havørne - hugorme eller lægekokleare - så finder vi altid de gode lokaliteter, som kan kaste gode historier af sig og give alle en god oplevelse".


Asbjørn Holm Ejer af Viden & Vaden

Kort fortalt - alle har ret til at færdes i naturen - alle kan nyde naturen og ingen har patent på naturen.
I min verden skaber naturen livsglæde, når vi bruger, oplever og bevæger os derude - uanset hvilken baggrund vi har.  Om man er lystfisker, mountainbiker, spejder, landmand, præst eller skoleelev, så er man født med et ansvar for at respektere og passe på naturen og den verden man har arvet og skal videregive på et tidspunkt.