Spot en sæl - foregår lettest fra fly - her ses spættede sæler fra Knudedyb fra en af de årlige sæltællinger, som fandt sted i august når sælungerne havde nået en vis størrelse. Viden & Vaden benytter ikke fly på denne type tur - men vi færdes til fods ude på vaderne.
Denne type tur er fysisk krævende og anbefales ikke for dårligt gående.
Vi tilbyder den fra juli-september og vi laver dem på to lokaliteter i respekt for sælernes yngletid og alt efter tidevand, vind og vejr.
Kontakt os for nærmere information.