Ribe - øst/vest

Denne tur skal I tage med på hvis I vil opleve den skønne natur omkring Ribe.
Alle årstider har deres charme og særlige kendetegn og naturen rundt om Ribe er ingen undtagelse.
Turen går fra Ribe mod vest ud mod havdiget og Kammerslusen, hvor Ribe Å udmunder i Vadehavet. Vi laver stop undervejs og tjekker marskens dyreliv ud. Vi bevæger gennem marsken på de små veje og ser på landbrugsdriften, afvanding og hører om marskens kulturhistorie. Herfra går turen tilbage mod øst og vi kommer bag Ribe by til Tange Bakker og Ribe Østerå. Undervejs udpeger vi de gode hotspots for sort sol-fænomenet. Turen foregår i privatbiler.
Varighed: Min. 2 timer (mulighed for forlængelse)